• O нама

    O НАМА

    Председница КОНУС ректорка Иванка Поповић (у средини) и заменици председнице КОНУС ректор Миладин Костић (лево) и ректор Младен Веиновић (десно)

    Конференција универзитета Србије основана је на конститутивноj седници одржаној 18. октобра 2005. године, на основу члана 18. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05), ради координирања рада, утврђивања заједничке политике, остваривања заједничких интереса и обављања послова утврђених законом. Она окупља 18 акредитованих универзитета широм Србије, на којима се школује близу 250 хиљада студената, а наставом и научним истраживањем бави се више од 20 хиљада стручњака. Конференција координише рад свих универзитета, државних и приватних и у њој се утврђује њихова заједничка политика и остварују заједнички интереси.

    Органи Конференције су Ректорски савет, у којем су окупљене све ректорке и ректори и Скупштина, коју чине ректорке и ректори и представници универзитета (најчешће проректорке и проректори), чији број се утврђује сразмерно броју студената и броју наставника и сарадника универзитета. Ректорски савет КОНУС-а чине ректори универзитета. У петом сазиву Конференције, који траје од 1. октобра 2018. године до 31. септембра 2021. године, председница Конференције је ректорка Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић (у средини), а заменици председнице су ректор Државног универзитета у Новом Пазару проф. др Миладин Костић и ректор Универзитета Сингидунум проф. др Младен Веиновић.