САСТАВ

Чланови КОНУС-а су универзитети који су на дан ступања на снагу Закона о високом образовању имали решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности, као и новоосновани универзитети који су то својство стекли по добијеној акредитацији.

Чланови Конференције универзитета Србије јесу:

Државни универзитети

 1. Универзитет у Београду
 2. Универзитет у Новом Саду
 3. Универзитет у Нишу
 4. Универзитет у Крагујевцу
 5. Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици
 6. Државни универзитет у Новом Пазару
 7. Универзитет одбране, Београд
 8. Универзитет уметности у Београду

Приватни универзитети

 1. Универзитет „Мегатренд“, Београд
 2. Универзитет „Сингидунум“, Београд
 3. „Алфа“; универзитет, Београд
 4. Европски универзитет, Београд
 5. Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица
 6. Универзитет „Метрополитан“, Београд
 7. Универзитет „Привредна академија“, Нови Сад
 8. Универзитет „Унион“, Београд
 9. Универзитет „Унион-Никола Тесла“