ОРГАНИ КОНУС-а

КОНУС остварује своје функције преко Скупштине и Ректорског савета.

Скупштину КОНУС-а чине ректори и представници универзитета – чланова чији број се утврђује сразмерно броју студената и броју наставника и сарадника универзитета.

Ректорски савет КОНУС-а чине ректори универзитета – чланова. Када Ректорски савет КОНУС-а одлучује, сваки ректор има још онолико гласова колико у Скупштини КОНУС-а припада универзитету којег представља.

КОНУС бира председника из реда ректора универзитета – чланова.
Председник КОНУС-а је проф. др Владимир Бумбаширевић, ректор Универзитета у Београду.

КОНУС бира два заменика председника из реда ректора универзитета – чланова, на предлог председника.
Заменици председника јесу: проф. др Драган Антић, ректор Универзитета у Нишу и проф. др Милован Станишић, ректор Универзитета Сингидунум.

Први и други председник КОНУС-а, проф. др Дејан Поповић и проф др Бранко Ковачевић, поглашени су за Почасног председника КОНУС-а.