КОНУС

Конференција универзитета Србије основана је на конститутивноj седници одржаној 18. октобра 2005. године, на основу члана 18. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05), ради координирања рада, утврђивања заједничке политике, остваривања заједничких интереса и обављања послова утврђених законом.

Скраћени назив Конференције универзитета Србије је КОНУС.

Чланови Конференције универзитета су сви акредитовани универзитети.

Организација и рад Конференције уређују се статутом Конференције. Универзитет у Конференцији универзитета представља ректор.


НАДЛЕЖНОСТ

У оквиру своје надлежности Конференција универзитета: