Декларација о постављању студента у средиште процеса учења

На седници Ректорског савета КОНУС-а одржаној 14. јула 2011. године, усвојена је Декларација о постављању студента у средиште процеса учења